Sef ile Beyz

Bazan denişiğiz, bazen stabiliz, vesselam.

27 Ocak 2016 Çarşamba

Vitaminler ve Dozaj

İncelememizin bu noktasında klasik vitamin eksikliklerinin deneylerle tekrarlanabildiğini ve vitaminlerin temel özellikleriyle kimyasal yapılarını çok iyi bildiğimizi görüyoruz. Böylece vitaminlerin dozajının ne kadar gerekli bir şey olduğu anlaşılıyor. Gerçekten dozaj olmadan, şu ya da bu maddenin içindeki önemli zenginlikler nasıl kanıtlanabilir, dokularındaki (kan, safra gibi) sıvılarındaki herhangi bir vitaminin yüzdesini bilmeden bir organizmada vitamin eksikliği olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?

Bu gerekli temel bilginin tanımı derinleştikçe, çeşitli yöntemler benimsendi. Bilimin gelişmesiyle sorun kolaylaştıkça, bu yöntemler de kusursuzlaşmaktadır. bunlar, bir yandan saf bir maddeye uygulanabilen fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, hızlı yöntemlerdir; bir yandan da saf olmayan bir maddede dozajı sağlayacak, daha yavaş ve daha pahalı biyolojik yöntemlerdir.
Beslenme ile ilgili maddelerin tümünün ağırlığına oranla, vitaminlerin önemsiz sayılabilecek ağırlıkları (ayrılmalarındaki güçlüğün de gösterdiği gibi) mg olarak belirtilen C vitamini dışında genellikle mg olarak değil, binde biri olan µg, cmg veya mikrogram ( 1 mikrogram = 1.0 × 10-9 kilogram) olarak  belirtilir.

Vitaminler ve Dozajları, a, b, c, d, k vitamini doz aşımı, doz miktarı


Ayrıca vitaminin etkinliği uluslararası birimleri de belirtilebilir. A vitamini için uluslararası birim 0,3 µg akseroftol 'un (A vitamininin bilimsel adı) etkinliğine, kalsirefol için uluslararası birim 0,025 µg 'na tekabül eder. C vitamininin uluslararası birimi ise 50 µg saf askorbik asitle belirtilir.

  1. Fiziksel Dozaj; dozaj, mor ötesi ışında karakteristik bir emilme spektrumu gösteren vitaminlere uygulanır. Emilmenin önemi, spektofotometre ile ölçüldüğünde, mevcut vitamin miktarıyla orantılıdır. A, D, B12 ve K vitaminleri için de aynı işlem uygulanır.
  2. Kimyasal Dozaj; kalorimetri 'ye (ısı ölçümü), gravimetri 'ye (apırlık şiddet ölçümü), titrimetri 'ye (eriyiğin oranının çıkarılması) dayanan geniş bir yöntemler yelpazesi görülür.


  • GravimetriB1 vitamini, asit silikotüngstik eklenmesiyle bir çökelek meydana getirir: bu çökeleğin ağırlığı vitamin miktarıyla orantılıdır.
  • Titrimetri; Renkli bir gösterge (indicateur) ile B1 vitamininin sodyum karbonat aracılığıyla oranı ayarlanır. C vitamini bir monoasit gibi hareket ettiğinden, bir göstergeyle ve sodyum karbonat aracılığıyla oranı çıkarılabilir. Ayrıca C vitamininin yüksek oksitlenme niteliği sayesinde iyotlu bir eriyik aracılığıyla, dozajı yapılabilir.
  • Kalorimetri; Bu işlemde söz konusu şey, incelenen vitamine özgül renkli bir tepkime gerçekleştirmek ve elde edilen rengin vitamin miktarına orantılı olan yoğunluğunu bir kalorimetre ile ölçmektir.

A vitamini, bir antimuan tuzunun etkisiyle, kloroformlu eriyikte mavi bir renk verir: bu, Carr ve Price tepkimesidir. Folik asit ile molekülün işlenen bir kısmı serbest bırakılır ve renk yoğunluğu ölçülen bir azotik elde edecek biçimde işlenir. B1 vitamini ile; türevlerinden birinin (tiokrom) mavi floresansının yoğunluğu ölçülür.


  • Mikrobiyolojik Dozaj

Bu dozaj, bazı mikroorganizmaların gelişmesinin, mikrop üretme alanına sokulmuş dozajı yapılacak vitamin miktarına orantılı olması temeline dayanır.
 Tohumların gelişmesi ya dağılma yöntemiyle mikroorganizmaların çoğaldıkları zonaların çaplarının ölçümü ya da sıvı bir ortamda fotoelektrik kalorimetre aracılığıyla yapılan türbidimetrik (bulanıklık ölçme) yöntemi ile değerlendirilir. Söz konusu şey incelenen vitaminin dozajına en uygun mikroorganizmayı seçmek ve ayar maddeleri yardımıyla sonucu saptamaktır. Bu yöntem B12 vitaminine, folik asite, pantotenik asite uygulanır.

Mikrobiyolojik Dozaj  • Biyolojik Yöntem

Biyolojik yöntem ilk evrede dikkatle seçilen hayvanlarda, dozajı yapılacak vitaminin deneysel olarak eksiltilmesine, ikinci bir evrede ise bir grup hayvana dozajı belirlenecek vitamin verilirken başka bir gruba da ayarlanmış terkibin belirli bir miktarının verilmesine dayanmaktadır. Her iki vakada da gözlemlenen iyileştirici sonuçların karşılaştırılmasıyla, vitaminin oranı hesaplanır.

A vitamini için; bu vitamin eksikliği saptanmış bir fare üzerinde işlem yapılır ve hayvana ölçülmüş terkipten veya dozaj yapılacak üründen verilerek gelişmesi karşılaştırılır.
D vitamini için; albinizm hastalığına yakalanmış fare, karanlıkta muhafaza edildiğinde ve raşitizm hastalığına yol açan bir rejim uygulandığında, diz eklemlerinin röntgeni alınınca kireçlenme belirtileri görülür. Radyografide beliren bozuklukların yok olması test biçiminde ele alınarak terkibin raşitizmi önleyici etkisi, D2 vitamininin ölçülmüş bir terkibiyle oranlanır.
E vitamini için; dişi fareler üç ay süreyle vitaminsiz bırakılır, döllenir ve başlangıçta normal yürüyen gebeliğin düşükle sonuçlandığı görülür. O zaman dozajı yapılacak maddenin normal bir gebelik sağlayacak nitelikte en küçük miktarı aranmaktadır.
C vitamini için; iskürbüt hastalığına yol açan bir rejim uygulanmış kobaylar üzerinde yapılan ve az kullanılan bir dozajdır.
P vitamini için; vitamin eksikliği gösteren kobaylarda deri üzerinde uygulanan küçük vantuzlar aracılığıyla lekecikler -yüzeysel damarların çatlamaları- oluşturulur.

5 yorum

avatar

sayenizde vitaminleri yalayıp yutmuş olduk. Yaklaşık yarım saattir, a vitaminini kim buldu ne işe yarar, b vitaminini, kim buldu ne işe yarar makalelerinize bakıyorum hakikaten çok eglenceli ve merakımızı gıderen makaleler olmuş tesekkurler tekrar

avatar

Vitaminler yeri geldiğinde ve dozu gerektiği kadar kullanıldığında ne kadar faydalı olabiliyorsa, gerekli olan doz aşıldığındada bir o kadar sıkıntılı durumlar oluşturabiliyor. Bu bağlamda güzel ve faydalı bir yazı olmuş.

avatar

Vitaminlerde dozaj gerçekten çok önemli insanlar vitamin diye şeker gibi yutuyorlar ama bu şekilde vitamin kullanılmasının uygun olmadıgını öğretmek lazım halkımıza

avatar

Herşeyde olduğu gibi fazlası vitamin dozlarında da zararli, vitaminler her ne kadar faydalı bilinse de gereğinden fazla kullanımda bir çok zararı olduğunu daha öncede okumuştum bu gibi konulara kesinlikle dikkat etmek gerekir.

avatar

vitaminler hakkında önemli bilgilendirmeler ve detaylar verdiğiniz tesekkurler. Sayenizde hangi vitaminin nasıl keşfedi,ldiğini ve nelere yaradıgını öğrenmiş olduk

Back To Top